รายการสินค้า

Hycafe Classic
รายได้ 1,300 บาท /10แพค
Snack มะม่วงกรอบ ขนาด 70 กรัม
รายได้ 750 บาท / 50 ซอง
Snack มะม่วงกรอบ ขนาด 35 กรัม
รายได้ 750 บาท / 50 ซอง
ข้าวเกรียบปลาซีรีน
รายได้ 360 บาท/ลัง
HYCAFE ROAST
รายได้ 350 บาท/แพค
ปลาหมึกไข่แดดเดียว
รายได้ 45บาท/กิโลกรัม
ปลาหมึกแดดเดียว 3 ตัว/กิโลกรัม
รายได้ 45บาท/กิโลกรัม
Primmy Milk
รายได้ 25%

พบทั้งหมด 11 รายการ