รับสมัครตัวเเทนจำหน่าย มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร? กับเจ้าของแบรนด์สินค้า?


รับสมัครตัวเเทนจำหน่าย มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร?
กับเจ้าของแบรนด์สินค้า?


กว่าที่ผู้ประกอบการจะเริ่มต้นการทำแบรนด์และการมีสินค้าเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย
ที่ต้องใช้ทั้งเงินทุนความรู้ การวิเคราะห์ศึกษาตลาด ความเป็นไปได้ในการขายกลุ่มเป้าหมาย
แนวโน้มของธุรกิจ เป็นต้นทั้งนี้การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่สินค้ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก
จะทำให้การไหลเวียนของสต๊อกสินค้าค่อนข้างช้า ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนภายในในแง่มุมของเจ้าของแบรนด์สินค้า การมีตัวแทนจำหน่ายสินค้ามีข้อดีคือ

ทำให้เกิดการกระจายสินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยยิ่งมีตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมในหลายๆจังหวัด

หรือหลายๆเขตของพื้นที่จะช่วยให้สินค้าถูกบอกต่อไปยังลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นมีการไหลเวียนของสต๊อกสินค้าสูง

มีเงินหมุนเวียนในการสั่งสต๊อกสินค้าในลอทถัดไปได้เร็วขึ้นหากตัวแทนจำหน่ายมีการสั่งซื้อสินค้า

แบบเก็บสต๊อกสินค้าไว้ข้อเสียของการมีตัวแทนจำหน่ายสินค้า คือ

เจ้าของแบรนด์สินค้าจะต้องมีระบบจัดการที่ดี ในการแบ่งผลประโยชน์และการตั้งราคาที่ไม่ตัดราคากันเอง

ระหว่างตัวแทนในแต่ละพื้นที่รวมทั้งต้องมีการควบคุมดูแลในเรื่องการให้คำแนะนำความรู้กับตัวแทนหรือ

ยกเลิกตัวแทนในบางราย หากพบว่าทำผิดเงื่อนไขบางประการในการแต่งตั้งตัวแทน เพราะนั่นหมายถึง

การมีตัวแทนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการทำงานที่เพียงพอหรือทำสิ่งที่ไม่ดี สามารถส่งผลให้ภาพลักษณ์

ของแบรนด์สินค้าไม่ดีด้วยเช่นกันสอบถามรายละเอียดได้ที่
Line : @saleshubber
โทรศัพท์ 081-753-8783 หรือ 061-854-8008