Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จากอเมริกา 100%

รายได้จากการขายสินค้า : จากราคาที่ขายให้ลูกค้า 5%-20%
  • ราคาสินค้า ราคา 100%-85%
  • พื้นที่การขาย

เพิ่มในรายการโปรด

AMSOIL เป็นแบนด์แรกของโลกที่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์ 
AMSOIL เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ระดับโลก
เป็นแบรนด์เดียวที่รองรับระยะการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นสูงสุด 40,000 กิโลเมตร (25,0000 ไมล์)ในปี 1972 AMSOIL
ได้เริ่มแนะน้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ โดยผ่านมาตรฐาน API (American Petroleum Institute)

สมัครเป็นตัวแทนขาย คลิกที่นี่ สมัครตัวแทนผ่าน Xselly

Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จากอเมริกา 100%

จุดขายสินค้า : 1. AMSOIL เป็นแบนด์แรกของโลกที่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์แท้ 100%
2. AMSOIL เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ระดับโลก ซึงมีโรงงานเดียวในโลกตั้งอยู่ที่อเมริกาเท่านั้น ทุกขวดมาตรฐานเดียวกัน
3. เป็นแบรนด์เดียวที่รองรับระยะการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นสูงสุด 40,000 กิโลเมตร (25,0000 ไมล์) ซึ่งหากเทียบกิโลเมตรต่อเงินที่จ่ายไป จะถูกกว่าน้ำมันเครื่องในท้องตลาด
รายการสินค้า :
เลขที่จดแจ้ง/เลขที่ อ.ย :