Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จากอเมริกา 100%

รายได้จากการขายสินค้า : จากราคาที่ขายให้ลูกค้า 5%-20%
  • ราคาสินค้า ราคา 100%-85%
  • พื้นที่การขาย

เพิ่มในรายการโปรด

AMSOIL เป็นแบนด์แรกของโลกที่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์ 
AMSOIL เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ระดับโลก
เป็นแบรนด์เดียวที่รองรับระยะการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นสูงสุด 40,000 กิโลเมตร (25,0000 ไมล์)ในปี 1972 AMSOIL
ได้เริ่มแนะน้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ โดยผ่านมาตรฐาน API (American Petroleum Institute)

ราคาขายตามแคตตาล๊อกที่จะส่งไปตามหลัง

มีกฎอยู่
1.ห้ามขายใน Platform Marketplace เช่น Shopee Lazada 11Street
2.ห้ามขายลดราคาต่ำกว่า 18% ถ้าจะซื้อเยอะไปขายต่อ โปรดติดต่อเบอร์ที่ให้ไป

Email : absolubematch@gmail.com

tel : 0855533220

Website : www.absolubematch.com

Facebook : LubeMatch
Amsoil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จากอเมริกา 100%

จุดขายสินค้า : 1. AMSOIL เป็นแบนด์แรกของโลกที่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์แท้ 100%
2. AMSOIL เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ระดับโลก ซึงมีโรงงานเดียวในโลกตั้งอยู่ที่อเมริกาเท่านั้น ทุกขวดมาตรฐานเดียวกัน
3. เป็นแบรนด์เดียวที่รองรับระยะการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นสูงสุด 40,000 กิโลเมตร (25,0000 ไมล์) ซึ่งหากเทียบกิโลเมตรต่อเงินที่จ่ายไป จะถูกกว่าน้ำมันเครื่องในท้องตลาด
รายการสินค้า :
เลขที่จดแจ้ง/เลขที่ อ.ย :